Resmi Oyun Kurallarý & Sýkça Sorulan Sorular

Discussion in 'Türkçe' started by JiGsaW, Feb 19, 2007.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. JiGsaW

  JiGsaW Active Member

  Farkettiðiniz üzere artýk IP numaralarý oyuncularýn kiþisel güvenliði nedeniyle gösterilmemektedir. Sadece ilk iki octet görünüyor gerisi "x" olarak çýkmaktadýr.

  Hiçbir oyuncuya, baþka bir oyuncunun IP'si verilemez. Bu doðrultuda gelecek talepler dikkate alýnmayacaktýr.
   
 2. JiGsaW

  JiGsaW Active Member

  Uzman ekipler kontrollü bir þekilde bombayý etkisiz hale getirir..
   
 3. JiGsaW

  JiGsaW Active Member

Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page