Oyun Hakkýnda Sorular / Öneriler / Cevaplar

Discussion in 'Türkçe' started by merter, Jan 7, 2007.

 1. Nuvola

  Nuvola New Member


  Ne yazýk ki böyle bir uygulama yok; ancak feedback e öneri olarak atabilirsin deðerlendirilebilir. Kiþiye göre ayarlama olmadýðý gibi, eskiden 25 kiþi olan Buddy list kýsa bir süre önce 10 kiþiye düþürüldü.
   
 2. enemy

  enemy Active Member

  bu aralar dikkatimi çeken birþey,yeni arkadaþlar niklerden anladýðým kadarý ile onlar erkek olmalýlar ama ortalarda 'female female' dolaþýyolar,tuhafýma gitti,bunu buraya neden mi yazdým,onu da bilmiyorum :S
   
 3. Nuvola

  Nuvola New Member

  Oyunu yeni yükleyen kiþilerin cinsiyet sekmeleri otomatik iþaretlenmiþ olarak kuruluyor ve bu da female oluyor. Tabiki herkes cinsiyetine göre iþaretlemeli ama bundan bihaber olan kiþiler iþaretlemediðinden oyundaki female popülasyonu artmýþ gibi görünüyor. Zamanla herkesin kendi cinsiyetine uygun olan kýsmý iþaretleyip gezmesi temennisi ile...
   
 4. Wolvi

  Wolvi New Member

  bence þemale olarak girilsin bu gender nedir ne deðildir çözdükleri zaman bi seçim yaparlar heralde yapmayan kendi bilir:p
   
 5. enemy

  enemy Active Member

  o minik kutucuklarýn yanlarýnda resimde olsun,bir kýz bir erkek birde kuzenin dediðinden olsun, onlara bakýlsýn ordan seçilsin :)
   
 6. DevilSmile

  DevilSmile New Member

  éM0 0dhaLarý açýLachaqh Mý açýLachaqhsha Né zaMaN açýLachaqh heMen açýLSýn yhaa :(((((((((((((((((8888888888
   
  1 person likes this.
 7. Nuvola

  Nuvola New Member

  Ne yazdýðýný anladýðýmda buna cevap verebilirim. Þimdilik bir þey söyleyemeyeceðim Türkçe lütfen demekten baþka...
   
 8. DevilSmile

  DevilSmile New Member

  qhiMshé ßéNi aNLaMýyh0 yha :(((((88888
   
  1 person likes this.
 9. Xenaa

  Xenaa New Member

  Yeni eklenen kelimeler de hatalar var. tanry * yoldas gibi.
   
  Last edited: Sep 5, 2010
 10. Nuvola

  Nuvola New Member

  Oyundaki bir takým revizyonlar nedeni ile kelime listelerinde bu tip aksaklýklar ortaya çýkýyor dönem dönem. Karþýlaþtýkça düzeltiyoruz ve oyundayken online olarak bizlere iletmeniz urumunda bu tip kelimelere rastladýðýnýz durumlarda düzeltilecektir.

  Bilgilendirme için teþekkürler.
   
  1 person likes this.
 11. HaYaT

  HaYaT New Member

  Acromania odasýna ne oldu ?
   
 12. Nuvola

  Nuvola New Member

  Oyundan genel olarak sistemsel bir takým aksaklýklar vardý ama düzeldi þimdi acromania da normal bir biçimde aktif.
   
 13. Potibor

  Potibor New Member

  tatile gittim geldim yeni kelimeler eklenmiþ.ama hepsi felaket hatalý zor gereksiz vs
   
 14. bikereoeliindir

  bikereoeliindir New Member

  Sen ekle bundan böyle Potibor.Basit oluyor senin eklediklerin!
   
 15. Potibor

  Potibor New Member

  oyunda bulunan kelimelerden yeni eklenenlerden bahsediyorum.biçok yazým hatalarý var diyorum.ben eklesem sosyalizm diye bi kelime eklemem.buna benzer kelimeler var.
   
 16. pinkfreud

  pinkfreud New Member

  sevgili adminler türkçe 80ler odasý açmak istiyorum mümkün müdür? tamý tamýna 1010 kelime buldum çok da eðlenceli olacak gibi.. siz okey derseniz kalan 490+ kelime için oyunculardan kelime baðýþý toplayacaðým:))
  içerik: tv- dizleri-filmler- ünlüler- çizgi filmler- moda- siyaset- 8olere damgasýný vurmuþ deyiþler- hatta reklam sloganlarý vs.. ne ararsanýz var:) þahsen oynamak için sabýrsýzlanýyorum^^
   
  1 person likes this.
 17. Nuvola

  Nuvola New Member

  Oyundaki geliþmeleri öncelikle destekleyenlerdeniz pinkfreud... Elbette alternatif odalar bizim için de keyifli olur. Oda açýlmasý için en az 1500 kelime olmasýnýn yaný sýra formata uygun olup olmadýðý da incelendikten sonra açýlmamasý için bir neden yok tabi ki. Listeyi tamamlayýp gönderirseniz seve seve yardýmcý oluruz. Lütfen bitirdikten sonra benimle ya da JiGSaW ile irtibata geçip haberdar edin ki biz de bir an evvel hýz kazandýralým.
   
  1 person likes this.
 18. JiGsaW

  JiGsaW Active Member

  Arkadaþlar,
  Geçici bir süre boyuncu bazý kelimelerde karakter hatasý görülecek, endiþe edilecek bir þey yok program hatasý. Kýsa zamanda düzelecektir, bilginize.
   
 19. messi

  messi Member

  Jigsaw bu istanbul tacikistan afrika bunlar ne hacý atlas haritasýyla mý çzim yapacaz ?
   
 20. JiGsaW

  JiGsaW Active Member

  Google Earth var, atlasa ihtiyaç olmaz online çizerken.
  Ancak bu kelimeler silinecektir, gereksizler.
   

Share This Page