Isketch'in ''EN'' leri ?

Discussion in 'Türkçe' started by Pembe-Turtle, Mar 28, 2009.

 1. stereo

  stereo New Member

  ya.. şeyi gören var mı.. neydi.. eleanorrigbt
   
 2. en ozledigim kelime : bamyapipi
   
 3. DevilSmile

  DevilSmile New Member

  En çizmeyi özlediðim 'kuluçka'
  En sýralý tahmin 'obeziriþiþkoþiþmantombul' ve 'nehirýrmakarsu'
   
 4. sIr

  sIr New Member

  En þipþak printci & adaþ Smurfy
  En kafa dengim & güldüðüm Lapatya(HACER)
  En Xtra'cýlar sIr , jark_ness ,Kontras
  En sIr elemeli çizer Y =)
  En sIr'a gýcýk,sIr'a aþýk, biliyordum benim için çizdi-ci HaYaT
  En teþekkürler.Tebrikler ReLaX ,Y , gez ve poli =)
  En greet seven,hata yapan Miaussssss =)
  En çok iþi olan, hep çalýþan,iþi yokken de sadece konuþan ForEach =)
  En biçok þey, arkadaþ, dost, destek Minzomarakan
  En Hoþgeldin Mabel , Misterium
  En vefasýz Just :l
  En vefalý Wolvi
  En çok r'si olan, bölücü 1000RR
  En yaþlý,unutkan,kereviz seven Pacharel =)
  En siyah fon polemon's
  En saklanamayan,kolay tanýdýðým grii
  En sükunet Ruzgar
  En saatin kaç abla yaren
  En candan ablalar,3ü 1 yerdeler uge,efital,yaren
  En iyi niyetli simM
  En nasihat veren,çýkarken uðrayan OzzzZ
  En 8çizer 5bilirciler ReLaX,Y,mathegothic
  En yanlýþ yazan MaXmaXmaX =)
  En sempatik Perry
  En danýþman,yardýmcý olan JiGsaW
  En buara gözükmeyen Selwi,Yoksun_ki
  En geri dönmesi gereken Thyia
  En açýk sözlü Juliede
  En asil juliet
  En çözemediðim hanci
  En kardeþ Aqt,C4rism4...
  En gececi cartcurt,seraaa
  En efendi Sahkara
  En sýcak kanlý Eserekli
  En canýmm abiþim Kajmeran
  En anlaþamadýðým eski dost yine de özlediðim SeR :mad:
  En ignore ? =)
   
  Last edited: Jun 2, 2009
  10 people like this.
 5. MaXmAxMaX

  MaXmAxMaX New Member

  Þiddet ve esefle kýnýyorum seni sIr!........;(
   
  1 person likes this.
 6. HACER

  HACER New Member

  ENlerimi yazmak için erken

  AMA sIr evet

  en kafa dengim;gülümsemelerimin havada uçuþtuðu,isketchtte ikinci tanýdýðým yagene insan :)
   
  1 person likes this.
 7. sIr

  sIr New Member

  Ýþe yaramýþ bak imla hatan yok :twisted: :razz:
   
 8. MaXmAxMaX

  MaXmAxMaX New Member

  bir de olsamýydý, okadar hezimetten sonra>:
   
 9. HaYaT

  HaYaT New Member

  :( Gýcýk sözünü beðenmedim... Halbuki yok öyle birþey..
   
 10. sIr

  sIr New Member

  Unutmadým bana sataþmalarýný hahah daha 10 gün önce oyun hevesi býrakmýyor insanda diyip Tebrik bile etmeden çýkýp gidiyordun odadan =pp:twisted::smile:

  Muck HaYaT ;)
   
 11. HaYaT

  HaYaT New Member

  Hahahaah :)) Muck sIr'm. Hayat bu. Hayat'ýn ne yapacaðý belli mi olurmuþ? :smile:
   
 12. sIr

  sIr New Member

  Dimi =) Boþuna demiyorlar Batsýn bu Hayat diye :twisted::razz:
  Isketch'in "EN" leri konu baþlýðý altýnda.. En geveze ve yer iþgal eden,nerede ne konuþucaðýný bilmeyenler olarak damgalanmayalým HaYaT'ým:smile:
  Baþka yerde devam edelim ;)
   
 13. kbrclkblk

  kbrclkblk New Member

  hatamýz olduysa affola :)

  En gidicem deyip gidemeyen, þekerim, canýmm = simM :razz:
  En uyuz = Manki :twisted:
  En tatlým ve hep öpesim gelen = Simsyh :embarrassed:
  En tatlý kaynanacýðým = aximeleq :razz:
  En koca burunlum,biriciðim = Miaussssssss :embarrassed:
  En iddia borcum olan = _KaRTaLiZMa_
  En canikom = Cicosh
  En kankim = yumaq :cry:
  En baba = pacharel (pac baba)
  En mavi = smurfy
  En deli = ewindelisiyim
  En ablalar = yaren,uge (efital i tanýmadýðm için yazmadým)
  EN oynamayý özlediðim = Royksopp :sad:
  En vefalý = Ozzzz
  En msnci = C3NK
  En ismimi karýþtýran þeker = eserekli :smile:
  En favori ikili = axi-simsyh :razz:
  En sevdiðim oyuncu = sahkara
  En obur kuzencan = wolvi :biggrin:
  En mütevazi geveze = Foreach
  En baþý baðlý = Just :twisted:
  En iyi çizerlerden = bruce
  En joker hayraný iyi çizer = ILLustrious :smile:
  En baþlamadan sonucu kabullenen rakibim = Nerissa,Joyous :twisted:
  En oyundan ayrýlýyorum deyip hala oyunda gördüðüm = badem :mad:
  En filozof = cgtyyy:twisted:
   
  3 people like this.
 14. Pacharel

  Pacharel New Member

  kaþýnmak diye buna derim :p
   
 15. sIr

  sIr New Member

  :twisted: Yalan mý? :razz: muck paþa
   
 16. DevilSmile

  DevilSmile New Member

  En ortadan kaybolan Minzo & MisCha
   
 17. MisCha

  MisCha New Member

  En tatlýsý : DevilSmile`mmmm
  En bitanesi : DevilSmile`mmmm
  En sevdiðim : DevilSmile`mmmm
  En herþeyim : DevilSmile`mmmm
   
 18. DevilSmile

  DevilSmile New Member

  :embarrassed: Ben bunun üstüne bi koþuda yanýna gelirim artýk.Tatlým benim,iyi ki varsýn
   
 19. Thyia

  Thyia New Member

  En sýrlara karýþan = sIr :) Dön ama artýk :)
   
  2 people like this.
 20. sIr

  sIr New Member

  Thyia'cým teþekkür ederim =) Ýþler yoðun oyuna ve foruma sýk giremiyorum bir süredir.Ancak daha sýk girmeye çalýþacaðým öpüyorum hepinizi.
   
  1 person likes this.

Share This Page