Dans / (Drawings)

Discussion in 'Türkçe' started by She`, Dec 19, 2009.

 1. She`

  She` Well-Known Member

  [​IMG] DiscoTopHop

  [​IMG] Dancing Drapery

  [​IMG] Stripstar

  [​IMG] Dancery

  [​IMG] Ballerina Scenes Preparation

  [​IMG] Flamenco

  [​IMG] Butoh

  [​IMG] Haydi Efeler

  [​IMG] 00:00

  [​IMG] Break Dance

  [​IMG] Mating Dance


  Voting Rules:

  ~ Oylamalar resimlerin isimlerine göre yapýlacaktýr.
  (The votings will be according to the picture names.)

  ~ Her oy kullanan oyundaki kullanýcý adýný belirtmelidir.
  (Every voter must state their nicknames which he/she uses in the game.)

  ~ Oylamanýzýn baþka kiþilerce görünmesini istemiyorsanýz, oylarýnýzý “She`”ye özel mesajla gönderebilirsiniz.
  (If you don’t want your voting to be seen by another person you can send it to She` by P.M.)

  ~ Çizimleri beðeninize göre 5 puandan 15 puana kadar oylamalýsýnýz.
  (You must vote the drawings from 5 points to 15 points according to your liking.)

  ~ En cok begendiginiz resme 15 puan, bir sonrakine 14 puan ve devam eden resimlere de 5 puana varana kadar oylama yapmalýsýnýz.
  (You must give “15 points” to the picture you like most, then “14 points” to the next one, and do so till you get "5".)

  ~ Resimden hoþlanmasanýz bile en az 5 puan vermelisiniz.
  (You must give "5 points” at least (Even you don't like at all.)

  ~ Birden fazla hesap kullanarak oylama yapanlarýn oylarý gecersiz sayýlacaktýr.
  (It will be invalid voting which is made by one who uses more than one account.)

  ~ Organizatörler hariç her iSketch kullanýcýsý yarýsmada oylama yapabilir.
  (Every isketch website users can vote in this competition except the organizers.)

  ~ Tamamlanmamýþ ve kurallara aykýrý gönderileri organizatörler eleyebilirler.
  (Organizers can disqualify the entry which is incomplete and against the rules.)

  ~ Diger kullanýcýlarý etkilememek adýna oylama sürecinde fikir ya da yorumlarýnýzý paylaþmamanýzý rica ediyoruz.
  (We request you not to share your ideas or comments during the voting period in case they can effect the other voters.)

  ~ Oylama süreci 26.12.2009 tarihine kadar devam edecektir.
  (The voting period will continue untill 26.12.2009.)


  ~ Kazanan çizim bu baþlýk altýnda duyurulacaktýr.
  (The winner drawing will be announced under this title.)  Ýlginize ve desteginize teþekkürler..

  (Thanks for your supports and interests..)   
  Last edited by a moderator: Feb 26, 2010
  7 people like this.
 2. Perry

  Perry New Member

  Mating Dance =15
  Break Dance =14
  00:00 =13
  Dancing Drapery =12
  Haydi Efeler =11
  Ballerina Scenes Preparation =10
  Flamenco = 9
  DiscoTopHop =8
  Dancery =7
  Butoh= 6
  Stripstar =5


  WooowwWW diyorum:)
  Hepsi çok güzel olmuþ tahmin ediyordum bu kadar güzel çizimlerin çýkacaðýný yüreðinize elinize saðlýk....
   
  Last edited: Dec 19, 2009
 3. Wolvi

  Wolvi New Member

  Flemenco: 15
  Balerina Scences Preparation: 14
  00:00: 13
  Mating Dance: 12
  Dancing Drapery: 11
  DiscoTopHop: 10
  Haydi Efeler: 9
  Break Dance: 8
  Dancery: 7
  Butoh: 6
  Stripstar: 5

  thank you guys.. Wolverine/Wolvi
   
 4. DELI[r]CEM

  DELI[r]CEM New Member

  Mating Dance=15
  Flamenco=14
  00:00=13
  Stripstar=12
  DiscoTopHop=11
  Ballerina Scenes Preparation=10
  Haydi Efeler=9
  Break Dance=8
  Dancing Drapery=7
  Dancery=6
  Butoh=5
   
 5. TempusFugit

  TempusFugit <i>Forum Clock</i>

  Wow... fantastic drawings! Great job everyone! Will vote shortly :biggrin:
   
 6. NoHints

  NoHints Active Member

  15 - Dancing Drapery
  14 - 00:00
  13 - Mating Dance
  12 - Ballerina Scenes Preparation
  11 - Butoh
  10 - Haydi Efeler
  09 - Stripstar
  08 - Flamenco
  07 - Break Dance
  06 - DiscoTopHop
  05 - Dancery


  nh / Lapsang
   
  Last edited: Dec 20, 2009
 7. enemy

  enemy Active Member

  Mating Dance: 15
  Flemenco: 14
  Break Dance: 13
  DiscoTopHop: 12
  00:00: 11
  Dancing Drapery: 10
  Haydi Efeler: 9
  Dancery: 8
  Balerina Scences Preparation: 7
  Stripstar: 6
  Butoh: 5


  emeðinize,ellerinize saðlýk...
   
 8. Rei

  Rei New Member

  Ballerina Scenes Preparation = 15
  Mating Dance = 14
  Haydi Efeler = 13
  Butoh = 12
  00:00 = 11
  Flamenco = 10
  Dancing Drapery = 9
  Break Dance = 8
  DiscoTopHop = 7
  Dancery = 6
  Stripstar = 5
   
 9. Cokomel

  Cokomel New Member

  Herkese Baþarýlar ...

  00:00 15
  Haydi Efeler 14
  Mating Dance 13
  Dancery 12
  Ballerina Scenes Preparation 11
  Flamenco 10

  Dancing Drapery 9
  DiscoTopHop 8
  Break Dance 7
  Stripstar 6
  Butoh 5

   
 10. Honey-Baby

  Honey-Baby New Member

  O_O Wow so good!! Excellent drawings!!
   
 11. TonyStark

  TonyStark New Member

  Ballerina Scenes Preparation-15
  Dancing Drapery-14
  00:00-13
  Mating Dance-12
  Haydi Efeler-11
  Break Dance-10
  Stripstar-9
  Flamenco-8
  Butoh-7
  Dancery-6
  Disco TopHop-5
   
 12. DevilSmile

  DevilSmile New Member

  Mating Dance-->15
  00:00-->14
  Flamenco-->13
  Ballerina Scenes Preparation-->12
  Haydi Efeler-->11
  DiscoTopHop-->10
  Butoh-->9
  Break Dance-->8
  Dancing Drapery-->7
  Dancery-->6
  Stripstar-->5
   
 13. JiGsaW

  JiGsaW Active Member

  Katýlým gösteren çizerlerin emeðine saðlýk, tebrik ediyorum güzel çalýþmalar olmuþ.


  Mating Dance 15
  00:00 14

  Break Dance 13
  Haydi Efeler 12
  Dancing Drapery 11
  Ballerina Scenes Preparation 10
  Flamenco 09
  DiscoTopHop 08
  Dancery 07
  Butoh 06
  Stripstar 05
   
 14. pinkfreud

  pinkfreud New Member

  çizimler her yarýþmada daha da mý güzellþiyor ne:smile:katýlan herkesin eline saðlýk hepsi muhteþem..

  mating dance:15
  00:00: 14
  discotophop:13
  dancing drapery:12
  flamenco: 11
  stripstar:10
  ballerina scenes preparation: 9
  break dance:8
  haydi efeler:7
  butoh:6
  dancery:5
   
 15. smurff..

  smurff.. New Member

  Mating Dance________________15
  Ballerina Scenes Preparation____14
  Break Dance_________________13
  Haydi Efeler__________________12
  Stripstar____________________11
  Flamenco____________________10
  00:00_______________________9
  Dancing Drapery______________8
  Dancery_____________________7
  Disco Top Hop________________6
  Butoh_______________________5  Çizerlerimize , Oylayanlara, Organizatörlerimize ve Emeði Geçen Herkese Teþekkürler..
   
 16. She`

  She` Well-Known Member

  Asýl biz teþekkür ederiz, birkaç dakikanýzý ayýrýp sürecimize katkýda bulunduðunuz için...

  Fakat.. Çizimlerini bize gönderen ve oylama yapan arkadaþlardan küçük bir ricam olacak..
  Hem verilen emeklerin boþa gitmemesi hem de ayný hevesle bir dahaki yarýþmalarýn düzenlenebilmesi için çizimlerin kimlere ait oldugu konusunda bilgi vermeyelim birbirimize. Ve tabii daha da önemlisi; çizimleri dikkatle ve "objektif" gözlerle incelersek herkes hakettigi deðeri görmüþ olur diye düþünüyorum. Zira güzel çalýþmalarýný bize gönderen herkes kazandý zaten..

  Tekrar teþekkürler..
   
 17. sniper

  sniper New Member

  mating dance 15
  00 : 00 14
  flamenco 13
  stripstar 12
  dancing drapery 11
  ballerina scenes preparation 10
  butoh 9
  break dance 8
  haydi efeler 7
  dancery 6
  discotophop 5
   
 18. sniper

  sniper New Member

  çizimler harika... herkesi tebrik ederim..she güzel organizasyon yapmýþsn tebrik ederim senide..
   
  1 person likes this.
 19. MisCha

  MisCha New Member

  Mating Dance - 15
  00:00 - 14
  Haydi Efeler - 13
  Flamenco - 12
  Ballerina Scenes Preparation - 11
  Dancing Drapery - 10
  Dancery - 9
  Break Dance - 8
  DiskoTopHop - 7
  Butoh - 6
  Stripstar - 5

  Tebrikler herkese..
   
 20. gloomy

  gloomy Active Member

  Tüm çizerlerin ellerine saðlýk

  00:00 15
  Mating Dance 14
  Flemenco 13
  Balerina Scenes Preparation 12
  Dansing Drapery 11
  Dancery 10
  Haydi Efeler 9
  Break Dance 8
  Butoh 7
  Disco Tophop 6
  Stripstar 5


  BAÞARILAR
   

Share This Page